Wat is payroll?

Kort gezegd houdt payrolling in dat je als werkgever je loonadministratie uitbesteedt. Je medewerkers doen hun werk gewoon bij jou op de werkvloer, maar ze zijn juridisch in dienst bij de payroll-organisatie, Pronkert Payroll dus. Wij nemen op deze manier ook jouw werkgeversverplichtingen en risico’s over, zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken.

Waarom payroll?

Jij hebt kundig personeel dat je graag wilt behouden. Hoe vaak hoor je niet dat werknemers de benen nemen vanwege een ‘slechte baas’ die zijn of haar zaakjes niet op orde heeft of die te laat uitbetaald? Als goede werkgever wil je daarom graag alles zorgvuldig voor ze geregeld hebben.
Maar als ondernemer heb je al genoeg aan je hoofd. Want zeg nou zelf, lukt het je om op de hoogte te blijven van alle veranderingen in wet- en regelgeving? En lukt het vervolgens om al deze nieuwe regels ook daadwerkelijk door te voeren of in te zetten? Dit kost allemaal tijd en energie, tijd die ten koste gaat van het ondernemen. Want in de eerste plaats ben jij ondernemer en geen personeelsmanager.

Hoe werkt een payrollconstructie?

Door met Pronkert samen te werken heb jij geen omkijken meer naar je personeelsadministratie en zijn de werkgeversrisico’s afgedekt. Het enige dat jij hoeft te doen is je eigen medewerkers aannemen en afspraken maken over het salaris.
Deze medewerkers meld je vervolgens aan bij Pronkert Payroll. Wij nemen het vanaf hier over en verzorgen alles: van het opstellen van een arbeidscontract en het uitbetalen van salaris tot het afdragen van werkgeverslasten en de verzuimbegeleiding. En jij kunt je weer volledig richten op jouw onderneming en het laten groeien van jouw bedrijf.

Welke werkzaamheden neemt Pronkert Payroll uit handen?

 • We stellen een juridisch correcte arbeidsovereenkomst op.
 • We controleren de geldigheid van het identiteitsbewijs als jouw medewerker in dienst treedt.
 • We houden contractverlengingen bij en geven dit op tijd aan je door.
 • Salarisadministratie: we doen salarisberekeningen, betalen salaris uit en we stellen de loonstrook en jaaropgave op.
 • We zorgen voor de afdracht van sociale lasten zoals sectorpremies, loonheffing en verlofregistratie.
 • We zorgen voor een correcte afhandeling als jouw medewerker uit dienst treedt.
 • We begeleiden je medewerkers als deze ziek zijn, wij houden contact met arbodiensten, de bedrijfsarts en het UWV.
 • We begeleiden ook reïngratietrajecten en Poortwachtertrajecten.
 • Voor werkgerelateerde vragen kunnen jij en je medewerkers altijd bij onze helpdesk terecht (telefonisch en online).
 • We houden de meest recente wet- en regelgeving over arbeidsrecht bij en hoe deze in de praktijk dagelijkse werkt.
 • We begeleiden en adviseren bij juridische kwesties.

Wat betekent payroll voor mijn werknemers?

Jouw medewerkers staan bij jou op de werkvloer. Samen met hen maak je afspraken over het salaris, het werkrooster en de functieomschrijving. En aangezien jij je werknemers het beste kent, houd jij ook de functioneringsgesprekken.
Pronkert Payroll is de juridische werkgever. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat er een correcte arbeidsovereenkomst is en dat je medewerkers op tijd salaris betaald krijgen. Je medewerkers kunnen voor al hun vragen over personeelszaken en ziektebegeleiding bij ons terecht. Jij wordt dus ook niet meer aan je mouw getrokken hoe het zit met dat contract, vakantiegeld of het UWV.