Payroll betaalt zich uit!

Pronkert neemt met haar payrollservices jouw gehele administratieve rompslomp en financiële afhandeling uit handen. Juridisch gezien zijn jouw werknemers bij Pronkert Payroll in dienst, waardoor wij ook de werkgeversrisico’s op ons nemen. Dit klinkt niet alleen als een perfecte constructie voor jou als ondernemer, we merken elke dag weer dat de voordelen van payroll zich daadwerkelijk uitbetalen!
Met alle wetten en regels moet je als ondernemer tegenwoordig steeds creatiever worden om resultaat te boeken. Dan is het ook nodig dat je medewerkers flexibel werken. Pronkert Payroll biedt deze flexibiliteit op meerdere vlakken:

Of het nu gaat om tijdelijke arbeids- of uitzendcontracten, je kunt als ondernemer met payroll een stuk flexibeler met je personeelsbestand omgaan. Het gevolg is dat je nooit meer mensen in dienst hebt dan echt nodig is. Daarmee voorkom je onnodig hoge personeelskosten.

Ondernemen is al risicovol genoeg en zeker met personeel wil je geen risico lopen. Dan is het dus een geruststellende gedachte dat Pronkert Payroll alle werkgeversrisico’s op zich neemt. En jij weer wat rustiger slaapt nu je meer financiële rust en zekerheid hebt.

Met payroll betaal je als werkgever alleen voor de gemaakte uren. Mocht één van je werknemers ziek worden of op een andere manier niet kunnen werken dan zorgt Pronkert voor de doorbetaling.

Pronkert zorgt ook bij andere arbeidsrechtelijke gevallen voor een correcte afhandeling. Dat bespaart jou de moeite én nog veel belangrijker, de extra kosten. Voor ongevallen en aansprakelijkheid sluiten wij de verzekeringen voor jouw werknemers af. Geen risico voor jou, Pronkert draagt alle verantwoordelijkheid.

We merken dat sommige ondernemers denken dat payroll alleen maar geld kost. Niets is minder waar! Je bespaart juist op personeelskosten wanneer je een keuze maakt voor een goede payroll-organisatie die je op alle vlakken ondersteunt.

Ontslag, aansprakelijkheid: wanneer je er een keer mee te maken hebt gehad weet je maar al te goed dat deze kosten flink kunnen oplopen. Eventuele kosten bij ontslagtrajecten en aansprakelijkheidsgevallen komen voor onze rekening.
En met payroll betaal jij als werkgever alleen voor de daadwerkelijk gemaakte uren. Ook bij ziekteverzuim betalen wij jouw werknemer door.

Waar ondernemers vaak het meest een hekel aan hebben is de administratie. Die stapelt zich maar op, je bureau ligt vol documenten en waar moet je de tijd vandaan halen? Pronkert Payroll neemt je volledige personeel- en salarisadministratie over. Je bespaart daarmee flink op de uren die je anders aan personeelszaken kwijt zou zijn. Dat lucht op…

Wat wordt er voor jou gedaan:

Pronkert
Payroll
Opstellen arbeidsovereenkomsten
Contractverlengingen
Salarisberekeningen (Proforma)
Salarisbetaling
Afdracht Sociale lasten
Verlof/verzuimregistratie
Afhandeling uitdienstmelding
Verzuimbegeleidingen zieke werknemers
Contact UWV en Arbodienst bij ziekte
Reïntegratie- en Poortwachtertrajecten
Bijhouden CAO’s, wet- en regelgeving
Uitzoeken juridische vraagstukken
Aansprakelijkheid als juridische werkgever